Turpethum

[340] Turpethum; Turbithwinde.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 340.
Lizenz: