ΑἴΔομαι

[52] ΑἴΔομαι, = αἰδέομαι, praes. und impf., Hom. αἴδεο imper. Il. 21, 74. 22, 82 Od. 22, 312. 344, αἰδόμενος Il. 10, 237 Od. 3, 96. 4, 326, -μένη Od. 16, 75. 19, 527, -μένω Il. 1, 331. -μένων Il. 5, 531. 15, 563, αἴδετο Il. 21, 468 Od. 6, 66. 329. 8, 86; – Aesch. Eum. 519 Suppl. 357 u. Sp. D.; auch Plut. Symp. 3, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 52.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: