ΔΡΆω

[666] ΔΡΆω, nach E. M. u. B A. 549, 24, dor. = ὁρῶ, womit ὑπόδρα, δρακεῖν zusammenhängen soll.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 666.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: