Κορινθιαστής

[1486] Κορινθιαστής, , der Liederliche, Titel einer Comödie des Philetairus, Ath. VII, 313.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: