ΠΕΦΝΩ

[607] ΠΕΦΝΩ, gew. angenommenes ungebr. praes. zu aor. ἔπεφνον, der von der Wurzel ΦΕΝ (vgl. φόνος) durch Reduplication gebildet ist; gew. ohne Augment, πέφνον; part. πέφνων, wie ein praes. betont; ich tödtete, Hom. u. sp. D.; häufiger im composit. κατέπεφνον. Erst Sp., wie Opp. Hal. 2, 133. 5, 390 haben wirklich ein praes. πέφνω gebildet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: