άγρεύω

[22] άγρεύω (= ἀγρέω, αἱρέω), jagen, fangen, ἰχϑῦς Her. 2, 95; ἄγραν Eur. Bacch. 426; auch med., ἠγρεύσασϑέ μοι ϑύματα Iph. T. 1164; ἀγρεύσεται Lycophr. 665; αἷμα ἀγρεύειν, dem Blute, Morde nachjagen, darauf begierig sein, Eur. Bacch. 138. Oft in Anthol., bes. auch in erotischen Gedichten, Maced. 2 (V, 233); λόγῳ ἀγρεύειν, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 22.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: