ά-ληθεύω

[94] ά-ληθεύω wahrhaftig sein, die Wahrheit reden, Aesch. Spt. 544; Pla. Apol. 34b u, öfter im Ggstz von ψεύδομαι; Cratyl. 451 b; c. acc., τοιαῠτα, ὅ, τι, Xen. An. 4, 4, 15 Mem. 2, 6, 36; auch ἀληϑεύειν τοὺς ἐπαίνους Luc. adv. Ind. 20; περί τι Plat. Theaet. 202 b. – Med. bei Xen. Cyr. 4, 6, 10, = act. – Sp., von Arist. an, wahr sein; auch das Wahre treffen, Plat. Rep. III, 413 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 94.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: