αίσχρο-κερδέω

[63] αίσχρο-κερδέω, habgierig sein, Hyperid. bei Poll. 3, 113, von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 63.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: