αίσχρο-πρός-ωπος

[63] αίσχρο-πρός-ωπος, von häßlichem Gesicht, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 63.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika