αἰβοῖ

[49] αἰβοῖ, Ausruf des Unwillens, Staunens, Arist. Pac. 1066, auch des Lachens.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: