αἰγιθαλής

[50] αἰγιθαλής, besser αἰγίθαλος, Meise, Arist. H. A. 8, 3; wird auch αἰγίϑαλλος geschrieben, B. A. 360, aus Alcaeus com.; vgl. Ael. N. A. 1, 58 u. Plut. de inv. et od. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 50.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: