αἰει-γενέτης

[52] αἰει-γενέτης, ewig, Hom. nur ϑεῶν αἰειγενετάων Il. 2, 400. 7, 53. 14, 244. 333. 16, 93 Od. 23, 81. 24, 373, ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν Il. 3, 296. 6, 527. 20, 104 Od. 2, 432. 14, 446, immer Versende.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 52.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: