αἰθαλο-κομπία

[53] αἰθαλο-κομπία, , Erklärung von ψολοκομπία, Schol. Ar. Equ. 693.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 53.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: