αἰθυιό-θρεπτος

[54] αἰθυιό-θρεπτος, von Tauchern sich nährend, Fischer, Lyc. 237.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 54.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: