αἰνιγματ-ώδης

[57] αἰνιγματ-ώδης, ες, räthselhaft, Plat., auch compar. Charm. 164 e. – Adv. -ωδῶς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: