αἰνικτηρίως

[57] αἰνικτηρίως, räthselhaft, Ggstz λαμπρῶς, Aesch. Pr. 835. 951.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: