αἰνικτός

[57] αἰνικτός, räthselhaft, κἀσαφῆ λέγεις Soph. O. R. 439.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: