αἰνο-γένειον

[57] αἰνο-γένειον ϑηρίον, mit schrecklichen Kinnbacken, Call. Del. 90.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika