αἰνο-δότειραι

[57] αἰνο-δότειραι Ἐριννύες, Unglück gebend, Orph. Arg. 352, Ruhnk. conj. αἰνολέτειραι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika