αἰνο-παθής

[57] αἰνο-παθής, ές, schreckliches duldend, Od. 18, 201 (ἅπαξ εἰρημ.).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika