αἰολο-δείκτης

[58] αἰολο-δείκτης, der sich in verschiedenen Formen zeigt, Helios, Orph. H. 8, 12, im voc. -δεικτα, die gew. L. αἰολόδικτε.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 58.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: