αἰολό-μορφος

[58] αἰολό-μορφος, vielgestaltet, oft Orph., bes. Hekate.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 58.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: