αἰπυ-δολωτής

[59] αἰπυ-δολωτής, sehr listig, Tim. Phlias. bei Sext. Emp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 59.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: