αἰπυ-πλανής

[59] αἰπυ-πλανής, ές, in der Höhe umherschweifend, Man. 4, 249.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 59.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: