αἰπήεις

[59] αἰπήεις, εσσα, εν, dasselbe, Il. 21, 87 (ἅπαξ εἰρημ.); νῆσος Ap. Rh. 2, 721; καταιγίς, heftiger Sturm, Leon. T. 90 (VII, 273).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 59.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: