αἰσχρό-γελως

[63] αἰσχρό-γελως, ωτος, schimpflich lächerlich, Man. 4, 283.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 63.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: