αἰσχυντηλός

[64] αἰσχυντηλός, verschämt, bescheiden, = αἰδήμων, Arist. Eth. Nic. 4, 9; τὸ αἰσχ., die Schaamhaftigkeit, Plat. Charm. 158 c; – worüber man sich schämen muß, Arist. rhet. 2, 6, 27. – Adv., ἀηδῶς καὶ αἰσχ. ᾄδειν Plat. Legg. II, 665 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 64.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: