αἰτέω

[64] αἰτέω, fordern, verlangen; Hom. nur activ; contr. imper. αἴτει Iliad. 24, 292; mit dem acc. der Person, die man um etwas bittet, αἰτήσων φῶτα ἕκαστον Hom. Od. 17, 365; ϑεούς 24, 85; so Aesch. Prom. 620; mit dem acc. der Sache, ἵππους Il. 5, 358; ὁδόν, daß man ihn seines Weges ziehen lasse, Od. 10, 17; oft in Prosa; ταύτην μνηστῆρες ᾔτουν, sie warben um sie, Eur. El. 21; mit doppeltem acc. ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν Il. 22, 295, er bat ihn um einen Speer; Od. 2, 387. 24, 337; Aesch. ϑεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ' ἀπαλλαγὴν κακῶν Ag. 1; vgl. Soph. Ir. 96 O. R. 1518; in Prosa, Her. 6, 1; χρήματά τινα Thuc. 8, 85; ἐμὲ σῖτον αἰτοῦσι Xen. Cyr. 8, 3, 41; pass. αἰτηϑεὶς ἵππον, um ein Pferd gebeten. Plut. Them. 5; ἕν αἰτηϑείς Plat. Theaet. 146 d. Aber αἰτεῖν τινί τι, für Jem. etwas fordern, Od. 20, 74; Her. 5, 17. – Auch παρά τινός τι, ὁ γῆρας αἰτῶν παρὰ ϑεῶν Philem. com.; Plat. Eryx. 398 e; Xen. Oec. 2, 15; Plut. Them. 24; πρὸς ϑεῶν αἰτεῖν ἔκλυσιν Theogn. 556. Es folgt auch der bloße inf., bes. λαβεῖν, ἀποτροπήν Aesch. Pers. 215; ἀργύριον Ar. Plut. 240; Plat. Rep. III, 399 c. – Med. für sich fordern; B. A. 81 αἰ-τεῖσϑαι τὸν ἀποδιδόντα, τὸν δὲ μὴ ἀποδώσοντα αἰτεῖν; bei Hom. nicht; βασιληΐην Her. 9, 54; bes. häufig bei Attikern: μέτρια καὶ δίκαια Ar. Nub. 1121; τἀγαϑὰ παρὰ τῶν ϑεῶν Xen. Cyr. 1, 6, 5; ὅσα οὗτος αἰτεῖται παρ' ἡμῶν Alex. bei B. A. 81; ἔκ τινος Theocr. 17, 137; – mit folgendem inf. Soph. O. C. 489; παρὰβασιλέως, δοῠναίμοι Xen. An. 2, 3, 18; – acc. c. inf. Soph. O. R. 880; αἰτησάμενος παρὰ τοῠ Ἅιδου καὶ αὐτὸς γενέσϑαι Luc. Char. 1. – Bei Plut. ἀρχήν, sich um ein Amt bewerben; λόγον, das Wort fordern. Auch mit dem acc. der Person, Xen. Cyr. 5, 1, 28; τινά τι, Soph. Trach. 96 O. R. 1518.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 64.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: