αἰτηματ-ώδης

[64] αἰτηματ-ώδης, ες, was nur angenommen wird, Postulat, Plut. Symp. 6, 8, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 64.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: