αἰτιάομαι

[65] αἰτιάομαι, med., als Grund, Ursach angeben; Hom. siebenmal, Od. 1, 32 αἰτιόωνται, 20, 135 αἰτιόῳο, Iliad. 11, 654 αἰτιόῳτο, 10, 120. 13, 775 αἰτιάασϑαι, 16, 202 ᾐτιάασϑε, 11, 78 ᾐτιόωντο, überall im bösen Sinne, beschuldigen, anklagen; ἀναίτιον Od. 20, 135 Iliad. 11, 654. 13, 775; im guten Sinne Plat. Phaed. 98 d Phaedr. 262 d; gewöhnlicher im bösen Sinne auch in Prosa; σεαυτὴν αἰτιῶ Eub. Ath. II, 69 c; mit darauf folgendem acc. c. inf. Plat. Rep. X, 599 e; Xen. An. 1, 2, 20; ὅτι Plat. Lach. 179 c; τινά Her. 4, 94; Soph. Phil. 385; τί Xen. Cyr. 8, 2, 12; τινά τινος Her. 5, 27; Dem. 19, 333 u. sonst; περί τινος Xen. Hell. 1, 7, 6; Dem. 18, 191; τινά τι Ar. Ach. 488 Th. 473; τίνα αἰτίαν ἑαυτὸν αἰτ. Dem. 36, 25; αἰτίαν κατά τινος αἰτ. Antiph. 6, 27; τινός τι Luc. Hermot. 2; – aor. ᾐτιάϑην in passiver Bdtg Thuc. 6, 53; Xen. Hell. 2, 1, 32 u. Sp.; so auch ᾐτιαμένος Thuc. 3, 61 u. ᾐτίαται Dem. 19, 215; αἰτιαϑήσομαι D. C

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 65.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: