αἰχμ-αλωτίς

[65] αἰχμ-αλωτίς, ίδος, ἡ, die Kriegsgefangene, Soph. Ai. 1207; Eur. Troad. 28; Polyb. 10, 18, 7. – Adj., χείρ Soph. Ai. 71.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 65.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: