αἰψηρός

[66] αἰψηρός (αἶψα, vgl. λαιψηρός), schnell; Hom. dreimal, Od. 4, 103 αἰψηρὸς δὲ κόρος κρυεροῖο γόοιο, Iliad. 19, 276 Od. 2, 257 λῠσεν δ' ἀγορὴν αἰψηρήν, Prädicatsnomen = advb. ταχέως; vgl. Apollon. lex. Hom. 17, 19 Scholl. Iliad. 19, 276 Od. 2, 257; – ἀνέμων ῥιπαί Qu. Sm. 8, 184.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 66.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: