αἰόλος

[58] αἰόλος, auch 2 Endgn in der einzigen prof, Stelle, Arist. probl. 26, 13 αἰόλοι ἡμέραι, veränderliche Tage; verw. ἄημι, s. Buttmann Lexil. 2, 73 ff, daher 1) beweglich, schnell, οἶστρος Od. 22, 300; πόδας, schnellfüßig, Il. 19, 404; εὐλαί, die wimmelnden Maden, 22, 509; ὄφις, schnell sich schlängelnd, 12, 208; σφῆκες μέσον αἰόλοι 12, 167, mit beweglichem Hinterleibe. Auch von Waffen, τεύχεα 5, 295, σάκος 7, 222. 16. 107, leicht beweglich. – Vom Rauche Aesch. Spt. 476, [58] δράκων Soph. Tr. 11. 831, κνώδων Ai. 1004. – 2) bunt, schillernd, ὄστρακον H. h. Merc. 33; νύξ, sternhelle Nacht, Soph. Tr. 94. 132; σάρξ Phil. 1142, bunt von Geschwüren; übh. mannigfach, κακά Aesch. Suppl. 323; ἰαχαὶ συρίγγων Eur. Ion 499; vgl. αἰόλαν χορείαν φϑέγξασϑαι Ar. Ran. 248, wo es auch schnell sein kann, wie πορεία Thesm. 1054; vgl. Theocr. 16, 44 ἀοιδὸς αἰόλα φωνέων; – listig, ψεῠδος Pind. N. 8. 25, μηχάνημα Σφιγγὸς αἰολώτερον frg. bei Plut. d. aud. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 58-59.
Lizenz:
Faksimiles:
58 | 59
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika