αἰᾱνής

[49] αἰᾱνής, ές, schmerzlich, traurig, Aesch., vom Klageruf, βάγματα Pers. 627; αὐδή 903; νόσος Eum. 457. 902; mit αἶ, αἰνός zusammenhängend. Pind. κόρος P. 1, 83; λιμός I. 1, 49; κέντρον P. 4, 286; δεῖπνον αἰανὲς προὔϑηκεν Archil. frg. 20. Ein anderes Wort, von ἀεί herkommend, immerdauernd bedeutend, χρόνος Aesch. Eum. 542; αἰανῶς μένειν 642; s. das folgd.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: