αἱμάσσω

[55] αἱμάσσω, blutig machen, Pind. αἵμαξε πεδίον [55] φόνῳ I. 7, 50; Aesch. Spt. 257; μήλοισιν ἑστιας Soph. Ai. 453; pass. El. 90; auch tödten, αὐτοχεὶρ αἱ. μάσσεται Antig. 1175; ξείνων αἱμάσσουσ' ἄταν βωμούς, der unglücklichen Fremden Blut auf dem Altar vergießen, Eur. I. T. 225. Bei den Aerzten schröpfen. – Intrans. blutig sein, Opp. H. 2, 618 u. Nic. Al. 480.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 55-56.
Lizenz:
Faksimiles:
55 | 56
Kategorien: