αἱμαλέος

[55] αἱμαλέος, blutig, κοπίδες Leon. T. 23 (VI, 129); χεύματα Theaet. Sch. 4 (Plan. 221); Nonn.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 55.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: