αἱματο-σφαγής

[56] αἱματο-σφαγής, πέλανος Aesch. Pers. 802, vom Blut der Gemordeten, andere lesen -σταγής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 56.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: