αἱμνίον

[56] αἱμνίον, τό, Blutbecken, v. l. für ἀμνίον Od. 3, 444, s. Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 56.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: