αἱμο-φόρυκτα

[56] αἱμο-φόρυκτα, κρέα, blutbesudelt, Od. 20, 348 (ἅπαξ εἰρημ.).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 56.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: