αἱμύλιος

[56] αἱμύλιος, ον, = αἱμύλος, λόγοι Od. 1, 56 (ἅπαξ εἰρημ.); Hes Th. 890 O. 789.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 56.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: