αἱμ-ωπός

[57] αἱμ-ωπός, blutblickend, blutgierig, λύκος Leon. T. 34 (VI. 35); sonst blutroth, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 57.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: