αἱσχρο-υργία

[63] αἱσχρο-υργία, , Schandthat, Unzucht, Xen. Lac. 3, 6; Eur. Bacch. 1015; Aesch. 2, 99, neben κιναιδία, u. Sp.; von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 63.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: