αἴγεος

[49] αἴγεος, = αἴγειος, αἴγεον ἀσκόν Hom. Od. 9, 196, διφϑέραι Her. 5, 58.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: