αἴθουσα

[53] αἴθουσα, , eigentl. partic. von αἴϑω, sc. στοά, eine Halle am Hause, von der Sonne erleuchtet, Hom. Iliad. 6, 243. 9, 472. 20, 11. 24, 238. 323. 644 Od. 3, 399. 493. 4, 297. 7, 336. 345. 8, 57. 15, 146. 191. 18, 102. 20, 176. 189. 21, 390. 22, 449; dreimal, Il. 6, 243. [53] 20, 11 Od. 8, 57 im plur., homerisch für den sing.; Epitheta ἐρίδουπος u. ξεσταί – Vgl. Ariston. Scholl. Iliad. 20, 11. – Auch Sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 53-54.
Lizenz:
Faksimiles:
53 | 54
Kategorien: