αἴθριος

[54] αἴθριος, ον, heiter, mit heiterem Himmel, von Winden, H. H. Ap. 433; Arist. Meteor. 2; ἀὴρ καϑαρὸς καὶ αἴϑριος Paus. 10, 10, 3; Ζεὺς αἴϑριος, entgegengesetzt Ζεὺς ὕει. Theocr. 4, 43. Dah. kalt, πἀγος, Eis, Soph. frg.; πάγων αἴϑρια βέλη Ant. 355; αἴϑρια στέφη Cratin. bei Hes., τὰ ἐξ Ὑπερβορέων κομιζόμενα. – Bei Ios. u. Sp. τὸ αἴϑριον, = atrium der Römer.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 54.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: