αἴτιος

[65] αἴτιος, 2 End. Ar. Plut. 547; wer Ursache von etwas ist, Schuld an etwas hat, bei Hom. oft im bösen Sinne; Od. 1, 348 τί τ' ἄρα φϑονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν τέρπειν ὅππῃ οἱ νόος ὄρνυται; οὔ νύ τ' ἀοιδοὶ αἴτιοι, ἀλλἀ ποϑι Ζεὺς αἴτιος, ὅς τε δίδωσιν ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν, ὅπως ἐϑέλῃσιν, ἑκάστῳ; – mit gen. 22, 48 κεῖται ὃς αἴτιος ἔπλετο πάντων; – mit dat. der Person 2, 87 σοὶ δ' οὔ τι μνηστῆρες Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν, vgl. 8, 311 Iliad. 1, 153. 3, 164; ἄλλος δ' οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, ἀλλὰ φίλη μήτηρ Iliad. 21, 275; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες 370; – τίνος οὐ σύ μοι τῶνδε αἴτιος Her. 1, 45. 76; Xen. Anab. 6, 6, 15; τοῠ πατρὸς αἴτιοι, die Mörder des Vaters, Aesch. Ch. 271. Ganz allgemein auch im guten Sinne Pind. P. 5, 25 ϑεὸν παντὶ αἴτιον ὑπερτιϑέμεν, Gott als den Urheber von Allem ansehen; πάντων αἴτιος καὶτῶνκακῶν καὶ τῶν ἀγαϑῶν. Ar. Plut. 182; τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν αἴτιον ἐλευϑερίας Plat. Gorg. 452 d. Häufig bei Plat. dat. der Person: τούτου ὑμῖν αἴτιός ἐστι Γοργίας Plat. Men. 70 b; Soph. οὐ σύ μοι τούτων αἰτία El. 295; vgl. Ar. Ach. 616. Mit folgendem ὅτι Plat. Gorg. 520 b u. öfter; mit dem bloßen inf. Soph. Ant. 1173 οἱ ζῶντες αἴτιοι ϑανεῖν; vgl. Her. 2, 20. 26; Xen. 7, 5, 17; häufiger τοῠ mit inf., Her. 3, 12 u. Attiker; ὁ αἴτιος, der Schuldige, Aesch. Ch. 66. Compar. οἴει τι ἄλλο αἰτιώτερον εἶναι, meinst du, daß etwas mehr der Grund sei, Xen. Mem. 1, 6, 8; αἰτιώτατος ἐγένετο, er war die Hauptveranlassung, Thuc. 1, 74; Lys. 12, 65.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 65.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: