αἵρεσις

[59] αἵρεσις, , das Nehmen, 1) Eroberung, πόλεως Her. 4, 1; Thuc. 2, 58; öfter. – 2) Wahl, αἴρεσιν δοῠναι, die Wahl lassen, Aesch. Pr. 781, wie Her. 1, 11; oft in att. Prosa; παραδιδόναι Pind. N. 10, 82; νέμειν Soph. Ai. 258; διακρίνειν, entscheiden, Her. 1, 11; γίγνεται, ἔστι μοι αἵρεσις, ich habe die Wahl, Thuc. 2, 61; προβάλλειν τινί, Einen wählen lassen, Plat. Gorg. 245 b; προτιϑέναι Theaet. 196 c; oft ποιεῖσϑαι, bes. von Beamtenwahlen, überall; αἵρεσις γίγνεται, es wird gewählt, Thuc. 8, 89; Plat. Ax. 367 a die gewählten Beamten selbst; nach Def. 413 b δοκιμασία ὀρϑὴ τοῦ βελτίστου. – 3) Streben nach etwas, τῆς δυνάμεως Plat. Gorg. 513 a; αἵρεσις Ἑλληνική, Studium des Griechischen, Pol. 40, 6, 3; Zuneigung zu Jem., πρός τινα ἔχειν Dem. 18, 166, in einem Aktenstück der Athener; oft Pol. u. Plut. Vorsatz, Galb. 6; übh. Gesinnung, Lebensweise, Plat. Phaedr. 256 c; Pol. 2, 56, 9; bei Sp. Philosophenschule, Sekte, Cic. Fam. 15. 16; D. L.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 59.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: