γύψος

[512] γύψος, , Kreide, Her. 7, 69; Plat. Phaed. 110 c; – Gyps, Theophr.; Rufin. 14 (V, 19).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 512.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika