διά-γνωσις

[574] διά-γνωσις, , Unterscheidung, Plat. Soph. 267 d; bes. bei Medic.; Beurtheilung, Entscheidung, Plat. Legg. XI, 936 a; περί τινος ῥᾳδίαν ποιεῖν Is. 1, 21; διάγνωσιν ποιεῖσϑαι, = διαγιγνώσκειν, Thuc. 1, 50; ταχίστην ἔχει διάγνωσιν, ist leicht zu entscheiden, Isocr. 1, 34, u. öfter; – Bestimmung, τῆς ἀξίας Plat. Legg. IX, 865 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 574.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika