δολιχό-καυλος

[654] δολιχό-καυλος, mit langem Stiele od. Schafte?

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 654.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: